Carelius

Prowadząc przez ponad 20 lat firmę transportową zaobserwowałem co jest najważniejsze dla moich klientów, kontrahentów, a nawet konkurentów – bezpieczeństwo prowadzonego biznesu. Z tego powodu w 2019 roku założyłem multiagencję Carelius.

Multiagencja ubezpieczeniowa /

Carelius jest prowadzony przez zespół doradców ubezpieczeniowych z ponad 25-letnim doświadczeniem w tworzeniu oceny ryzyka. Początkowo firma ta oferowała usługi głównie z myślą o przedsiębiorstwach związanych z branżą TSL, współpracujących z ABC Czepczyński. Dziś, dzięki nawiązaniu współpracy z czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi na rynku polskim, doradcy Carelius są w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązania, także te indywidualne.

Świadomy wybór ubezpieczenia /

Agencję Carelius wyróżnia dbałość o świadomy wybór zakresu ubezpieczenia, dlatego też proponowane rozwiązania są wypracowane wspólnie z klientem, przy jednoczesnym określeniu potrzeb i wymagań zabezpieczających interesy wszystkich stron. Zabieg ten pozwala na dopasowanie zakresu umowy ubezpieczenia do realnych potrzeb ubezpieczanego.

Oferowane ubezpieczenia /

  • domu lub mieszkania
  • komunikacyjne
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • zdrowotne, kosztów leczenia za granicą
  • na życie