Fundacja


Prowadząc swoje firmy mam świadomość, że to nie tylko przyjemność i przywileje, ale i obowiązki, dlatego niezwykle ważny jest dla mnie CSR i filantropia. Wspólnie z żoną od wielu lat aktywnie włączamy się w inicjatywy społeczne i edukacyjne, czego wynikiem jest powołana przez nas w 2019 roku fundacja – Czepczyński Family Foundation.

Działalność fundacji

Podstawowym celem Czepczyński Family Foundation jest wsparcie rozwoju i edukacji uczniów (a także całej oświaty), poprzez działalność edukacyjną i badawczą, organizację lekcji, warsztatów czy szkoleń. Zespół fundacji tworzą eksperci z takich dziedzin jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, filologia polska i angielska, oligofrenopedagogika, terapia rozwojowa oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Flagowymi projektami edukacyjnymi fundacji są “ABC Ekonomii” oraz “ABC Empatii”, które skierowane są do przedszkolaków oraz uczniów wczesnych klas szkół podstawowych (klas I-III).

758

PRZEDSZKOLA

710

SZKOŁY PODSTAWOWE

80

INNE (SZPITALE, DOMY DZIECKA)

57

PLACÓWKI ZAGRANICZNE

ABC Ekonomii

Projekt “ABC Ekonomii” edukuje najmłodszych z zakresu podstaw finansów, ekonomii i przedsiębiorczości. Dzieci razem z głównymi bohaterami książki – Zosią i Maksem – dowiadują się skąd biorą się pieniądze, czym jest praca czy dlaczego warto oszczędzać.
W skład projektu wchodzą gotowe scenariusze lekcji, karty pracy ucznia i infografiki, a także materiały elektroniczne (możliwe do wykorzystania w edukacji zdalnej lub domowej). Wszystkie narzędzia opierają się o książkę “ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, autorstwa Wiktora Czepczyńskiego i Żanety Kupczyk. Książka składa się z 12 rozdziałów, a każdy z nich prezentuje inne zagadnienie z obszaru finansów.

ABC Empatii

Jednym z podstawowych celów fundacji jest likwidacja barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami. Kluczowym projektem w tym obszarze jest “ABC Empatii”, który uczy najmłodszych tolerancji i zrozumienia, szczególnie w stosunku do rówieśników.

Projekt opiera się o książkę “ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” autorstwa Wiktora Czepczyńskiego, Żanety Kupczyk i Katarzyny Muzyki-Jacheć, która językiem dziecka tłumaczy na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia, a także przytacza związane z nimi różnice w codziennym funkcjonowaniu.

Czepczyński Family Foundation w ramach strategii “1000/100” planuje ze swoich środków wyposażyć placówki edukacyjne w 1000 gminach oraz 100 szpitali dziecięcych w Polsce w projekt „ABC Empatii”.

Projekty “ABC Ekonomii” i “ABC Empatii” zostały objęte honorowym patronatem Rotary Polska oraz UNICEF Polska.

PARTNERZY

Działania fundacji w trakcie pandemii

12

BEZPŁATNYCH
WEBINARIÓW

1

mln.

ZASIĘG
PIERWSZEGO WYDANIA

20

tys.

UCZESTNIKÓW

20

tys.

CERTYFIKATÓW
DLA NAUCZYCIELI